บริษัท ไซเอนทิสท์ อินสทรูเม้นท์ จำกัดยินดีต้อนรับ

บริษัท ไซเอนทิสท์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด  เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการของโรงงานผู้ผลิตขั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก โดยนำเข้าอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์คุณภาพดี  ส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมบริการหลังการขาย  ติดตั้ง บำรุงรัษา ซ่อม และจำหน่ายอะไหล่  อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ